استاندار خوزستان: مشارکت بالای مردم در انتخابات محاسبات و تصمیمات عوامل و بازیگران داخلی و خارجی را تغییر می دهد

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه در نشست ستاد انتخابات استان گفت: مشارکت بالا و پرشور مردم هم در نگاه داخلی و هم در عرصه بیرونی و محاسبات و تصمیمات عوامل و بازیگرهای مختلف تفاوت ایجاد خواهد کرد.

استاندار خوزستان افزود: مدیران مربوطه در حوزه های مختلف برای تشویق گروه های مختلف برای مشارکت بیشتر اقدام کنند و نشست های لازم با احزاب، سمن ها با مشارکت صدا و سیما و برگزاری مناظره های انتخاباتی جهت گرم شدن فضای انتخاباتی برگزار شود.

شریعتی ادامه داد: در یک هفته پیشرو زمینه لازم برای مشارکت بیشتر مردم انجام شود و از ظرفیت بزرگان و شیوخ و خوانین عشایر و طوایف برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات استفاده شود همچنین دانشگاه ها هم در این زمینه میتوانند به فضای انتخاباتی کمک کنند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در بخش امنیت انتخابات مسوول امنیت نیروی انتظامی است و نیروی بسیج در این زمینه کمک کننده نیروی انتظامی در تامین امنیت شعب خواهد بود.

شریعتی خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی فعالیت مدیران در هفته پیشرو انتخابات باشد و روزانه جلسات مربوطه تشکیل شود.

وی یادآور شد: محوریت فعالیت های مدیران در زمینه انتخابات با اذاره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری است.

145