در ادامه دیدارهای مردمی؛

پاسخگویی معاون اقتصادی و معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان به درخواست های مردمی در حاشیه نماز جمعه اهواز

در راستای اهداف و راهبردهای دولت سیزدهم با هدف گره گشایی و رفع مشکلات مردم آقارضا فتوحی، معاون اقتصادی استاندار خوزستان و ولی اله حیاتی معاون امنیتی انتظامی استاندار ضمن حضور در فریضه سیاسی عبادی نماز جمعه اهواز درخواست‌های مردمی را به صورت حضور بررسی و پیگیری کرد.

تقویت ارتباط با مردم برای پیشبرد مسائل و حل مشکلات آنان، توجه به خواسته ها و مطالبات مردم  به خصوص مسائل اقتصادی از جمله اهداف این دیدارها و همچنین برنامه‌های دولت و مسئولان ارشد استان به شمار می‌رود.

 

462