در نشستی به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری انجام شد؛

نرم افزار جامع مدیریت دانش جهت استقرار در استانداری خوزستان برای مدیران ستادی معرفی و تبیین شد

روز دوشنبه در نشستی به ریاست سید احمد موالی زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مراحل مختلف بهره برداری نرم افزار جامع مدیریت دانش جهت استقرار در استانداری خوزستان برای مدیران ستادی معرفی و تبیین شد.

این نرم افزار به منظور جلوگیری از دوباره کاری و همچنین انجام کلیه فرآیندهای جمع آوری، ذخیره، پردازش و اشتراک گذاری تجربیات کارکنان استانداری ساخته شده است و کلیه مراحل تهیه و تولید آن بر اساس نیازها و فرآیندهای سازمانی استانداری طراحی شده است.

494