معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: منطقه آزاد نسبت به وظایف خود در مناطق محروم شهرستان آبادان متعهد باشد

خانچی در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان آبادان:
منطقه آزاد نسبت به وظایف خود در مناطق محروم شهرستان آبادان متعهد باشد.

صبح روز گذشته چهارشنبه مورخ ۸ دیماه ۱۴۰۰ مهندس خانچی معاون عمرانی استاندار بهمراه مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، فلسفی زاده مدیرکل امور شهری و شوراها، زارع زاده مدیرکل دفتر فنی و سایر مدیران مربوطه از شهرها و روستاهای حوزه آبادان بازدید نمودند.
در این بازدید، آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهری و روستایی از جمله جاده قفاس، سد پایین دست بهمنشیر، وضعیت آتشنشانی و خدمات موتوری شهرداری اروندکنار، پروژه های عمرانی شهر اروندکنار بویژه پروژه نیمه تمام سازمان منطقه آزاد اروند، روستاهای دهستان منیوحی از جمله ابوخضیراوی و کوت شنوف مورد بازدید قرار گرفته و مشکلات آنان بررسی گردید.
وی با تاکید به نگاه ویژه مدیران استانی به این شهرستان افزود: تمام دستگاه ها بایدکنار همدیگر برای خدمت رسانی به مردم تمام تلاش خود را به کار گیرند.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد با روحیه جهادی مسئولین و پیگیری مجدانه در آینده نزدیک شاهد رشد و شکوفایی شهرستان آبادان خواهیم بود.

376