شورای فرهنگی استانداری به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان شورای فرهنگی استانداری به ریاست سید احمد موالی زاده، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری برگزار شد.

431