تکذیب شایعه و خبر تعطیلی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲

به گزارش پایگاه اطلاع ر سانی استانداری خوزستان روز های پنج شنبه  روزکاری بوده و تعطیل نمی باشد. به استحضار عموم میرساند درج خبر تعطیلی این روز در برخی از محافل ،سایت هاو نشریات شایعه وبی اساس بوده است.

2486