بازدید استاندار خوزستان و وزیر صنعت، معدن و تجارت از فولاد شادگان

صادق خلیلیان، استاندار خوزستان و سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه از فولاد شادگان بازدید به عمل آوردند.

462