انتصاب

صادق خلیلیان استاندار خوزستان طی حکمی سید احمد موالی زاده سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع استانداری را بعنوان جانشین و نماینده تام الاختیار استاندار در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان منصوب کرد.

کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری یکی از چهار کارگروه ذیل شورای برنامه ریزی استان است که وظیفه راهبری و سیاست گذاری در امور آموزش، پژوهش و فناوری استان را برعهده دارد.

متن حکم صادر شده به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای موالی زاده

سرپرست محترم معاونت توسعه و مدیریت منابع

با سلام واحترام

نظر به شایستگی و تجارب علمی ارزشمند شما، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان جانشین رئیس و نماینده تام الاختیار اینجانب در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان منصوب می نمایم.

ضروری است ضمن پیگیری برگزاری جلسات مستمر کارگروه در زمینه اولویت سنجی پژوهشی استان، ایجاد بانک های اطلاعاتی طرح های پژوهشی، جهت دادن و هدایت اعتبارات تحقیقاتی براساس اولویت پژوهشی استان، تهیه برنامه هایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری و همچنین سایر مسئولیت های کارگروه(مستند به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی شوری برنامه ریزی به شماره ۲۹۰۱۸/ت ۵۴۴۸۷ ه مورخ ۹۸/۳/۱۲) اقدامات و برنامه ریزی لازم را در دستور کار قرار دهید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را در پیگیری امور محوله و ارتقاء سطح کیفی و ظایف کارگروه خواستارم.

صادق خلیلیان

استاندار خوزستان

1607