نام نویسی مدیران رسانه خوزستان در سامانه پیامکی استانداری

نام نویسی مدیران رسانه خوزستان در سامانه پیامکی استانداری

مدیران محترم رسانه های استان (خبرگزاری ها، پایگاه های خبری، مطبوعات، نشریات، نمایندگان رسانه های کشوری در استان)

با سلام و احترام.

خواهشمند است پیش از اقدام برای نام نویسی نکات ذیل را مورد توجه قرار دهید:

  • در صورت تغییر شماره موبایل نسبت به اعلام شماره جدید خود به روابط عمومی استانداری جهت ثبت آن در سامانه پیامکی استانداری اقدام نمایید.
  • اطلاع رسانی به خبرنگاران و فعالین رسانه ای که در سطح رسانه های استان فعالیت دارند از طریق ارسال پیامک به مدیر رسانه مربوطه انجام میشود.
  • با توجه به اینکه رویدادهای رسانه ای استانداری خوزستان در گستره استانی برگزار میشود آن دسته از رسانه هایی که گستره فعالیت آنها در شهرستان می باشد نیازی به نام نویسی نداشته و در صورتیکه یک رویداد رسانه ای با محوریت استانداری در سطح یک شهرستان برگزار شود هماهنگی پوشش رسانه ای توسط فرمانداری شهرستان مربوطه انجام خواهد شد.
  • با توجه به ماهیت خبری برخی از جلسات و برنامه های استانداری رسانه های غیر خبری مانند رسانه های سرگرمی، نشریات تخصصی، رسانه های ویژه اقشار خاص، رسانه های سازمانی و … نیازی به نام نویسی در سامانه پیامکی استانداری ندارند.
  • برای بخشی از جلسات و برنامه های رسانه ای با توجه به تعداد زیاد خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه و محدودیت های زمانی، مکانی و لوجستیکی ممکن است شرایط حضور برای کلیه همکاران رسانه ای فراهم نشود و ضمن پوزش در صورت بروز چنین شرایطی از همراهی کلیه اصحاب رسانه استان صمیمانه سپاسگزاریم.

نام نویسی

مدیران محترم رسانه های استان (خبرگزاری ها، پایگاه های خبری، مطبوعات، نشریات، نمایندگان رسانه های کشوری در استان)

با سلام و احترام

جهت عضویت در سامانه پیامکی استانداری خوزستان خواهشمند است نسبت به تکمیل مشخصات ذیل و ارسال آن در پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۳۹۳۳۰۹۴۲۰ اقدام نمایید.

نام:

نام خانوادگی:

نام رسانه:

شماره مجوز:

شماره موبایل:

لطفا در صورتیکه صاحب امتیاز رسانه / رسانه های استانی خبری دیگری هستید نام رسانه و شماره مجوز آن را ذکر نمایید: